Palvelut

FYSIOTERAPIAPALVELUT

Fysioterapia on toimintaa, jonka keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Yleensä fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat synnynnäisen vamman, sairauden, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttaman alentuneen toimintakyvyn edistämiseen fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen terapian keinoin. Kipu- ja oirehoitoina käytetään mm. fysikaalisia hoitoja.

FYSIOTERAPEUTTINEN OHJAUS JA NEUVONTA

Ohjauksella ja neuvonnalla tuetaan asiakkaan terveyttä ja toimintakykyä antamalla ohjeita esim. liikunnasta, elintavoista, ergonomiasta ja hyvinvoinnin parantamisesta.

TERAPEUTTINEN HARJOITTELU

img_3167Terapeuttinen harjoittelu pitää sisällään aktiivisia ja toiminnallisia harjoituksia, joilla parannetaan tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä. Harjoittelu suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan toimintarajoitteet huomioiden. Terapeuttisen harjoittelun avulla voidaan parantaa lihaskuntoa, lihaskestävyyttä, nivelten liikkuvuutta, hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä sekä motorisia taitoja, kuten tasapainoa. Harjoittelussa käytetään hyväksi erilaisia välineitä.

MANUAALINEN TERAPIA

HIERONTA on tuki- ja liikuntaelimistön kiputilojen hoidossa yksi menetelmä, jota voidaan käyttää jännittyneiden, kireiden kudosten pehmittämiseen ja toimintakyvyn parantamiseen. Usein hierontahoito yhdistetään muihin fysikaalisiin mekaanisiin hoitokäsittelyihin ja sillä on usein rentouttava ja kipua lievittävä merkitys.

MOBILISOIVAT HOIDOT

Mobilisaatiolla tarkoitetaan sitä, että ääriasentoon vietyyn niveleen kohdistetaan voimaimpulssi, jolla pyritään lisäämään liikkuvuutta ylittämättä fysiologista liikelaajuutta. Mobilisaatio on manipulaatiota pehmeämpi menetelmä ja täten useimmiten sisältää vähemmän riskejä.

FYSIKAALISET HOIDOT

LÄMPÖ- JA KYLMÄHOIDOT

Lämpöpakkauksia käytetään esihoitona pinnallisten lihasten lämmittämiseen.
Ultraääni on kudokseen johdettavaa mekaanista värähtelyä, mikä vilkastuttaa kudosten aineenvaihduntaa solutasolla. Voidaan käyttää esim. kipualueelle jännittyneen lihaksen rentouttamiseen.
Kylmäpakkausta / kylmägeeliä käytetään niin akuuttien kuin pitkittyneiden vammojen hoidossa. Vähentää turvotusta, kudosvaurioita ja kipua.

SÄHKÖKIPUHOIDOT

img_3178Didy, sähkökipuhoito, jota voidaan käyttää mm. paikallisten kiputilojen hoitoon, traumaattisen turvotuksen vähentymiseen ja jännittyneiden lihasten verenkierron vilkastuttamiseen.
TNS ja IF ovat sähkökipuhoitoja, jotka lisäävät kudosten verenkiertoa ja aineenvaihduntaa. Sopii erityisesti hermosäryn lievittämiseen.

VETOHOIDOT

Vetohoitoja käytetään tyypillisesti kaularangan, rintarangan tai lannerangan alueella olevissa kulumamuutoksissa, välilevyongelmissa tai hermojuuriaukkojen ahtautumissa. Nivelrikosta johtuva lonkkakuluma on myös vetohoitojen käyttöaihe.

JALKAHOITOPALVELUT

Jalkojenhoito on osa ihmisen perusterveydenhoitoa. Terveet ja hyvinvoivat jalat ovat tärkeät koko elämämme ajan. Jalkojenhoidolla ehkäistään erilaisten jalkaongelmien syntymistä.

 

Hakeudu jalkahoitoon

img_3171

 • jos iholla on kovettumia tai halkeamia
 • jos varvasväleissä on hiertymiä tai kipua
 • jos iholla on kipeitä känsiä
 • jos kyntesi väri muuttuu
 • jos kyntesi on paksuuntuneet
 • jos kynnen reunat ovat kipeät tai tulehtuneet
 • jos sinulla on kipuja jalkaterän alueella / päkiässä / kantapäässä / varpaissa
 • jos sinulla on diabetes/reuma/psoriasis

Vuorelan Fysiokeskuksessa sinua hoitaa jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut fysioterapeutti.

 

 

Jalkojenhoidollisiin palveluihimme kuuluvat:

 • jalkojen perushoidot
 • kovettumien ja känsien hoitaminen
 • paksuuntuneiden kynsien ohentaminen
 • sienikynsien  mekaaninen hoitaminen
 • diabetesta ja reumaa sairastavien sekä muiden erityisryhmien jalkahoidot
 • jalkojen itsehoidon ohjaus
 • jalkojen itsehoitoon liittyvien oheistuotteiden myynti

 

LYMFATERAPIA